Co možná nevíte o povinném ručení

Byť je to až zarážející, ale stále na vozovkách všech tříd najdete majitele vozidel, kteří nemají sjednáno povinné ručení. Tento typ a druh pojištění je opravdu povinný nejen svým názvem, ale hlavně v hloubi duše každého řidiče by toto takto mělo být nastaveno.

Co tedy o povinném ručení víte a co možná ne?

Jakékoliv šíření nebo kopírovaní tohoto textu, či jeho částí bez
uvedeného zdroje: www.radekdoubek.cz je zakázáno a není povoleno

Máte-li vozidlo (nikoliv jen motorové, ale i např. vozíky, přívěsy, návěsy) registrované na území ČR podléhající zákonu o povinném ručení a toto nemáte sjednáno, čekají Vás v tom menším mírnějším postihu jen pokuty, v extremním případě exekuce a soudy.

Co vlastně je povinné ručení a jaké krytí mohu očekávat?

 • Povinné ručení kryje přímé i některé nepřímé škody, které můžete způsobit provozem vozidla. Dle zákona jsou nejnižší limity 35/35 milionů a je to horní hranice plnění při škodách na majetku, zdraví, úhrady škod mající povahu ušlého zisku. Všechny pojišťovny mají několik limitů plnění a proto se tato nejnižší varianta nedoporučuje. Cenový rozdíl je v roční platbě většinou v řádu stokorun.

Víte, že lze potkat dvě vozidla se stejnou RZ?

 • Ano lze. Dvě různá vozidla stále ještě mohou mít v některých případech stejnou RZ. Dřívější systém evidence motorových vozidel umožňoval přidělit jednu a tutéž alfanumerickou kombinaci RZ v rámci různých kategorií vozidel odlišených barvami RZ (např. černobílé, černožluté, žlutomodré apod.).

Mám nárok na pojistné plnění i když jsem nehodu nezavinil a viník je nepojištěn?

 • Ano máte. Po výplatě plnění z garančního fondu poškozenému ČKP přímo uplatňuje vyplacenou částku po nepojištěném škůdci. ČKP stanovuje přiměřenou lhůtu pro úhradu dlužné částky nebo pro uzavření dohody o splácení. Pokud ve stanovené lhůtě nepojištěná osoba dluh neuhradí, ani neuzavře s ČKP dohodu o splácení, předává ČKP případ k externímu vymáhání.

Musím platit povinné ručení, když vozidlo tomu podléhající nejezdí?

 • Ano musíte. Pokud takovéto vozidlo existuje a je někde odstaveno jako nepojízdné, či z jakéhokoliv jiného důvodu nejezdí, nezbavuje Vás tato situace platit povinné ručení. Této povinnosti se zřeknete tím, že odevzdáte RZ na DI. Na druhou stranu je nutno připomenout, že v případě, kdyby vozidlo mělo vyjet na pozemní komunikaci, je nutné ho opět pojistit a až následně si vyzvednout RZ z DI.

Mám u sebe složenku o zaplacení povinného ručení a nemám ZK. Stačí mi tento doklad pro provoz?

 • Ne, nestačí. Jediný doklad prokazující platnost povinného ručení je pouze platná ZK. V případě, že jste tento doklad ztratil, či se Vám poškodil, každá pobočka pojišťovny Vám na počkání vystaví duplikát.

Většina řidičů ani neví, že má nárok v rámci povinného ručení i na asistenční služby.

 • Téměř polovina majitelů vozidel neví, že jejich povinné ručení obsahuje asistenční služby pro případ poruchy či nehody. Většina řidičů ani neví, kde hledat telefonní kontakt na svou pojišťovnu.

Kde tedy najdu při nehodě telefonické spojení na svou pojišťovnu.

 • Na každé ZK takovýto údaj najdete. A i když je nehoda stresující zážitek, tak nepanikařte. Při dopravní nehodě se nejdříve snažte zabránit dalším škodám na životě, zdraví a majetku v rámci svých možností (např. pomoc raněným, označením nehody trojúhelníkem… ), případně zajistěte fotodokumentaci a až následně volejte svou pojišťovnu.

Jaké jsou sankce za řízení vozidla bez povinného ručení?

 • Provozování vozidla bez pojištění :5.000 – 40.000 Kč, v příkazním řízení :  5.000 Kč
 • Nepředložení zelené karty policistovi při silniční kontrole (sankce pro řidiče vozidla) : 1.500 –3.000 Kč, v blokovém řízení : 1.500 Kč

Cena pojištění, jedno z nevětších trápení klientů – nezajímají se o výluky.

 • Již Tomáš Baťa říkal: „Nejsem tak bohatý, abych si kupoval levné věci…“    Kvalitní pojištění poznáte, až když ho potřebujete a hlavně u různých připojištění se jedná o slovíčka – např. srážka se zvěří jen u stojícího vozidla, nebo i jedoucího? Pojištění skel okamžitě, nebo prvních 6 měsíců 50%…Všechna výhledová skla, nebo jen čelní?.
 • Říci, že soused/ka má za stejné auto pojistku o „XY“ Kč levnější – je prostě nesmysl. Nejsou to ani dvě stejná auta, ani dvě stejné rodná čísla, ani stejná připojištění…
 • Internetové srovnávače jsou dobrým sluhou, ale špatným pánem. Cena se dá ovlivnit i jinak, než internetovými srovnávači. Aspektů co ovlivňuje cenu pojištění je mnoho. Např. viz zde

Výpověd pojistné smlouvy.

 • Pokud chcete smlouvu o povinném ručení vypovědět, musíte tak učinit nejpozději 6 týdnů před výročním dnem pojistné smlouvy ( konec pojistného období ). Pojistné období je vyznačeno na pojistné smlouvě a na ZK časovým úsekem platnost od – do. Nebylo-li ujednáno jinak, smlouva automaticky se sama prodlouží o další pojistné období.

Ke dni 31.12.2016 bylo dle ČKP pojištěno téměř 7.600.000 vozidel a každoročně toto číslo stoupá. Jezdit bez povinného ručení je nejen nezákonné, ale hlavně vyložený hazard.

A to, že takových řidičů je hodně – jeden příklad za všechny zde. 

Pokud  jste nenašli odpověd na Vaši otázku, nebo si nevíte rady s povinným či havarijním pojištěním, můžete mi kdykoliv zavolat.

Hezký den bez pojistných událostí.

Váš osobní pojistný poradce.

Doubek Radek

Jakékoliv šíření nebo kopírovaní tohoto textu, či jeho částí bez
uvedeného zdroje: www.radekdoubek.cz je zakázáno a není povoleno

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *