Souhlas se zpracování osobních údajů – GDPR

1. Tímto udělujete souhlas společnosti Doubek Radek, se sídlem Emila Holuba 3 Havířov 73601 IČ 74828711, aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala Vaše osobní údaje v rozsahu:

 – jméno, příjmení

– email

– telefon  

– poštovní adresa

2. Vaše jméno, příjmení, email, telefon a poštovní adresa je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu za účelem zasílaní obchodních sdělení –  budete jako první informován o našich novinkách, tipech nebo jiného druhu obchodního sdělení. . Tyto údaje budeme zpracovávat po dobu 10 ti let od posledního kontaktu s Vámi, nebo trvání smluvního vztahu ( platnost aktivní smlouvy) + 10 let po ukončení tohoto vztahu.

3. Pokud by se Vám již nelíbilo, že od nás čas od času dostanete nějaké obchodní sdělení či jinou informaci o novinkách případně tipech v našem portfoliu produktů a služeb, máte možnost vznést námitku proti dalšímu zpracovávání Vaších osobních údajů za účelem přímého marketingu, obchodník nabídek případně jiného obchodního sdělení. 

 Pokud tak učiníte, nebudeme již pro tento účel Vaše údaje zpracovávat a nebudeme Vám zasílat další obchodní sdělení ani informace či newslettery.

4. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas můžete vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu na e-mailovou adresu: doubek@astorieas.cz nebo dopisu na adresu našeho sídla.

5. Zpracování osobních údajů je prováděno Naší společností. Osobní údaje však pro Naši společnost mohou zpracovávat jiní zpracovatelé – poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, s kterými Naše společnost spolupracuje a má s nimi uzavřeny smlouvy o zpracování osobních údajů. 

6. Podle Nařízení máte, kromě práva vznesení námitek, také právo:

– vzít souhlas kdykoliv zpět,

– požadovat po nás informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme,

– vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,

– požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,

– na přenositelnost údajů, 

– v případě pochybností o zákonném zpracování osobních údajů podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů,

 www.radekdoubek.cz